شوراها:

اعضای جلسه شورای دستیاری دانشکده داروسازی سال تحصیلی 95- 1394

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

دکتر علیمحمد تمدن

معاون تحصیلات تکمیلی

2

فرهاد محمدی

فارماسیوتیکس

3

علیرضا برزگر

فارماکوگنوزی

4

محمد جواد راعی

بیوتکنولوژی دارویی

5

هانیه نجفی

نانوفناوری دارویی

6

راضیه خشتی

داروسازی بالینی

7

علی غفاریان بهرمان

فارماکولوژی- توکسیکولوژی

8

الهام ریاضی منتظر

شیمی دارویی


اعضای جلسه شورای دستیاری دانشکده داروسازی سال تحصیلی 94-1393

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

دکتر علیمحمد تمدن

معاون تحصیلات تکمیلی

2

سحر عباسی

فارماسیوتیکس

3

محسن سلمان پور

فارماسیوتیکس

4

آرمان زرگران

داروسازی سنتی

5

مهدی اژدری تفتی

داروسازی سنتی

6

علیرضا برزگر

فارماکوگنوزی

7

محبوبه زارعی

بیوتکنولوژی دارویی

8

عیسی صادقیان

بیوتکنولوژی دارویی

9

محمود امیدی

فارماکولوژی- توکسیکولوژی

10

علی غفاریان بهرمان

فارماکولوژی- توکسیکولوژی

11

زینب فقیه

شیمی دارویی

اعضای جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی شیراز

ردیف

نام و نام خانوادگی
 
1
دکتر سلیمان محمدی سامانی (ریاست دانشکده)
2
دکتر افشین محمدی بردبری(معاونت پشتیبانی )
3
دکتر علی دهشهری (معاونت پژوهشی )
4
دکتر امیرحسین ساختمان (معاونت فرهنگی)
5
دکتر عبدالعلی محقق زاده (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه داروسازی سنتی )
6
دکتر علیمحمد تمدن (معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه نانوتکنولوژی دارویی )
7
دکتر زهرا رضایی (معاون آموزشی دانشکده داروسازی)
8
دکتر اکرم جمشید زاده (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه سم شناسی )
9
دکتر یونس قاسمی (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه بیوتکنولوژی )
10
دکتر محمودرضا معین (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فارماکوگنوزی)
11
دکتر فاطمه احمدی (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فارماسیوتیکس)
12
دکتر حسین صادق پور (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دارویی)
13
دکتر ایمان کریم زاده (نماینده تحصیلات تکمیلی گروه داروسازی بالینی)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 10:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ