معاونت آموزشی: دکتر علیمحمد تمدن

دفتر معاونت آموزشی:

ساختمان شماره 4 - طبقه همکف

تلفن:
32424127 -071 داخلی: 257
دکتر تمدن
مسئول واحد خدمات آموزش :

خانم مریم سعیدی

دفتر اداره خدمات:

ساختمان شماره 2 - طبقه همکف

تلفن: 2424127-0711 داخلی: 227

تلفن مستقیم:
32427966-071
اعضای دفتر آموزش:
  • منصوره حبیبی: کارشناس
  • نرگس هوشیار: کارشناس
  • فاطمه نحاس فرمانیه: کارشناس
دفتر آموزش: ساختمان شماره 2- طبقه همکف

تلفن: 32424127 -071 داخلی: 217 و 279          

تلفکس: 32424255 -071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-27 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ