معاونت آموزشی: دکتر علیمحمد تمدن

دفتر معاونت آموزشی:

ساختمان شماره 4 - طبقه همکف

تلفن:
32424127 -071 داخلی: 257
دکتر تمدن
مسئولین واحد خدمات آموزش :

خانم شعله سلیمانی
خانم نرگس هوشیار

دفتر اداره خدمات:

ساختمان شماره 2 - طبقه همکف

تلفن: 2424127-0711 داخلی: 227 و 279

تلفن مستقیم:
32427966-071
اعضای دفتر آموزش:
  • مرضیه جوکار
  • منصوره حبیبی: کارشناس
  • مریم سعیدی: کارشناس
  • فاطمه نحاس فرمانیه: کارشناس
دفتر آموزش: ساختمان شماره 2- طبقه همکف

تلفن: 32424127 -071 داخلی: 217           

تلفکس: 32424255 -071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-8 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ