مراحل صدور گواهی مستندات آموزشی اساتید در دفتر EDO: 

1- تحویل درخواست کتبی هیئت علمی به دفتر EDO

2- تهیه گزارش مستندات دفتر EDO برای هیئت علمی درخواست کننده و تحویل به مدیر گروه  جهت تایید
تبصره- در صورتی که درخواست کننده خود مدیر گروه باشد، تاییدیه یکی دیگر از اعضای گروه نیز لازم می باشد.

3- تحویل گواهی نهایی صادر شده برای هیئت علمی درخواست کننده شایان ذکر است: در شرایطی که مستندات آموزشی از طرف هیئت علمی قبلا در دفتر EDO بایگانی شده باشد و نیز اخذ امضای مدیر گروه میسر شود کلیه مراحل صدور گواهی در یک روز کاری قابل اجرا می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ