•  فرم های خام :
 
 

                فرم خام طرح دوره (Course Plan)

 
                فرم خام برنامه درسی (Lesson Plan)
       
                فرم خام راهنمای مطالعه (Study Guide)
 
                فرم خام LogBook
 
    
 برای دریافت نمونه فرم های پر شده به آدرس رو به رو مراجعه نمایید.  http://edc.sums.ac.ir/forms.html
 
 
  • راهنمای نگارش و تنظیم طرح دوره و طرح درس
 
        
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-24 10:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ