هدف ها

هدف کلی :
1-شناسایی،جذب، پرورش، هدایت و حمایت از دانشجویان با عملکردهای عالی و استعدادهای درخشان دانشکده.
2-ایجاد هماهنگی میان دانشکده و دفتر عملکردها و استعدادهای درخشان دانشگاه و بنياد ملي نخبگان
3-پیگیری کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم جهت دانشجویان عضو دفتر
 
 
 
اهداف جزئی:
 
1-تلاش درجهت ارتقاء فردی
الف: بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه
ب: فراهم کردن زمینه شرکت در 5 کارگاه تحقیقاتی
ج:فراهم کردن زمینه جهت کارگاههای لازم(کارگاه شوق و انگیزش (با استعدادها چگونه میتوانند به جامعه خود کمک کنند)
د:فراهم کردن زمینه کارگاههای اختیاری (کارگاههایی با موضوعات دلخواه اکثریت –کارگاه روش تحقیق و پروپزال نویسی- کارگاه مقاله نویسی-برگزاری یک کارگاه براساس سلیقه و علاقه و تسلط)

2- تلاش در جهت ارتقاء اجتماعی و جامعه نگر
الف: درک یک مشکل در سیستم بهداشت و درمان و ارایه راه حل به شکل پروپوزال تحقیقاتی و اجرای آن
ب: درک یک مشکل فرهنگی و ارایه راه حل به شکل پروپزال تحقیقاتی و اجرای آن
ج:درک یک مشکل زیست محیطی و ارایه راه حل به شکل پروپوزال تحقیقاتی و اجرای آن
د: شرکت در امورخیریه مرتبط با طب مثل تاسیس مرکز واکسن سازی و ...
و: آموزش به سایر دانشجویان به شکل عملی یا تئوری براساس نظر گروه های آموزشی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ