شرایط ادامه عضویت :


1-دانشجویان هر یک از بندهای درمقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در کل دوره معدل بیشتر از 16 کسب نماید(دوترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول این آیین نامه نمی شوند).


2-دانشجوياني که داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انظباطي دانشگاه يا هيات بدوي تخلفات باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ