اعضای عضو المپیاد درون دانشکده ای (اردیبهشت 96)
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
حیطه
1
بنیامین عابدینی
9315574045
علوم پایه
2
محمد علی زارع
9511018
علوم پایه
3
علی صحراگرد
9315574043
علوم پایه
4
سپیده صالحی
9415574025
علوم پایه
5
زهرا طاهری
9415574065
علوم پایه
6
سپیده پویا
9315574071
علوم پایه
7
ساناز بهروزی
9315574009
علوم پایه
8
امیر ارسلان هادیپور
9315574066
علوم پایه
9
سید مهدی ساداتی
9315574040
علوم پایه
10
فاطمه مراد بیگی
9115574063
علوم تخصصی
11
فاطمه اسکندری
9115574004
علوم تخصصی
12
فرید دباغیان
9015574033
علوم تخصصی
13
محمد دهری
9315574030
علوم تخصصی
14
مریم فلاحت زاده
9215574134
علوم تخصصی
15
زهره ساریخانی
9115574034
مهارتهای بالینی
16
نرگس چگینی
9115574019
مهارتهای بالینی
17
زهرا دهقانی
9115574029
مهارتهای بالینی
18
فرشید زارع
9115574033
مهارتهای بالینی
19
علی احمدی نژاد
9115574003
مهارتهای بالینی
20
امیر حیات بخش
9115574023
مهارتهای بالینی
21
پریسا قاسمیه
9115574054
مهارتهای بالینی
22
علی امجدنیا
9115574007
مهارتهای بالینی
23
محمد حسین احمد زاده
9115574002
مهارتهای بالینی
24
مائده محمدی صفت
9115574061
مهارتهای بالینی
25
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ