ردیفشماره دانشجویینام و نام خانوادگیمعدل
1مهدی خلیلی فومشی909900301617.79
2شیما بهنام راد919900300418.04
3سید حسن حسینی929900300217.85
دانشجویان مستعد استعداد برتر
ردیفنام و نام خانوادگیشماره دانشجوییمعیار عضویت
1سید شهاب شکری9415574062معدل بالای 17
2پدرام پربها9315574013معدل بالای 17
3فاطمه زارع9315574036معدل بالای 17
4سید مریم موسوی9315574063معدل بالای 17
5جابر رضایی9315574032رشد 20 درصدی معدل
6رامین انصاری9315574005معدل بالای 17
7علی صحراگرد9315574043معدل بالای 17
8امیر حسین دادبخش9315574027معدل بالای 17
9آرمان جشمید نژاد 9315574019رشد 20 درصدی معدل
10سپیده پویا9315574071معدل بالای 17
11پدرام پربها9315574013معدل بالای 17
12فاطمه زارع9315574036معدل بالای 17
13فیروزه نوربخش9215574148معدل بالای 17
14فاطمه مراد بیگی9115574063معدل بالای 17
15بهاره فروزانی9115574052معدل بالای 17
16زهرا تشکر9115574016معدل بالای 17
17یلدا امیر عضدی9115574008معدل بالای 17
18فروغ افسری سرداری9115574006معدل بالای 17
19مهدی سلطان اوغلی9015574044رتبه دوم المپیاد دانشجویی
20محمد خاموشی9015574029رشد 20 درصدی معدل
21حسین صابر8915574016المپیاد دانشجویی

 دانشجویان استعداد درخشان مقطع PhD دانشکده داروسازی

ردیفشماره دانشجویینام و نام خانوادگیمعدلتعداد واحد گذراندهمعیار عضویت
19015706003مستوفی حسن18.5628رتبه برتر
29015686001مجدمی ایوب18.7333برتر امتحان ورودی Phd
39015686002فریدونی نژاد مسعود17.730برتر امتحان ورودی Phd
49115706002پرهیز گار الهه ناز18/634برتر امتحان ورودی Phd
59115686002ریاض منتظر الهام 16/4712برتر امتحان ورودی Phd
69115716001فاطمه نوری18/2114برتر امتحان ورودی Phd
7931513001مجتبي شفيعي خانيجديد الورودجديد الورودبرتر امتحان ورودی Phd
89315113002راضيه خشتيجديد الورودجديد الورودبرتر امتحان ورودی 
99315716001مانيكا نگهداري پورجديد الورودجديد الورودبرتر امتحان ورودي
109315706001معين مسجديجديد الورودجديد الورودبرتر امتحان ورودي
119315716002سيد سهيل رحمت آباديجديد الورودجديد الورودبرتر امتحان ورودي
129215716003محبوبه زارعي19.2624معدل برتر
139215210001عليرضا برزگر18/138معدل برتر
149215716001عيسي صادقيان19/1624رتبه دو ورودي
159115706001سحر عباسي18/6526/5معدل برتر
169015696001عاطفه عرب زاده17.5528معدل برتر
179315110002مجید کشاورزی18.3928معدل برتر
189315310001هانیه نجفی19.0624معدل برتر
199315686001بتول صادقیان18.8224معدل برتر

 

دکترای حرفه ای
ردیفشماره دانشجویینام و نام خانوادگیمعدلتعداد واحد گذراندهمعیار عضویت
19215574148نوربخش - فیروزه18.5420رتبه برتر
29215574115شفیعی- مینا18.5120رتبه برتر
39215574088امین- شایسته18.3820رتبه برتر
49215574128عطاری- هانیه18.1320رتبه برتر
59215574089باقری- اشکان18.1120رتبه برتر
69215574139محمدآبادی کمریی- مهرانه17.620رتبه برتر
78815574037ظاهرنسب-محمدمهدي17.45174رتبه برتر
88815574055فيروزي-مريم17.43174رتبه برتر
99015574051فردين فدايي مختار خانلو16/11130دو نيم درصد برتر علوم پايه
109015574060اميد مرادي15/57123دو نيم درصد برتر علوم پايه
119215574152پوریا صبوری15.64128المپیاد
129115574061معین مرجان14/5531رتبه کنکور زیر500
139115574007امجدي نيا-علي16.7359رتبه برتر
148815574029متقي-شقايق17.13178رتبه برتر
158915574012رضايي-زهرا18.08127رتبه برتر
168915574023ضياءبهبهاني-مجيد18.04136رتبه برتر
178915574036ازادي-سها17.78131رتبه برتر
188915574007عمراني-زهره17.63131رتبه برتر
198915574034اوجي-هاجر17.42131رتبه برتر
208915574042غفوري-حميدرضا17.37131رتبه برتر
218915574081عمادي-فاطمه17.3197رتبه برتر
229115574007امجدي نيا-علي16.7359رتبه برتر
239015574039رضايي-شكيب16.9187رتبه برتر
249015574045سوادي-نرجس16.5887رتبه برتر
259015574053فرامين لشكريان -فرامك16.4277رتبه برتر
269015574023جوانمرد-نفيسه16.3587رتبه برتر
279015574016بهزادي پور- ياسمن16.2886رتبه برتر
289115574054قاسميه-پريسا18.5459رتبه برتر
299115574044طاهريان-الهام17.4540رتبه برتر
309015574011امين اميني نسب16/55130دو نيم درصد برتر علوم پايه
319115574065مزارعي-ندا16.7958رتبه برتر
329115574071نظري-مستوره16.7858رتبه برتر
338915574001حسین صابر16.06208المپیاد
349215574139محرانه محمد آبادی 17.7126رتبه برتر
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ