معاونت آموزشی: دکتر امیر حسین ساختمان

دفتر معاونت آموزشی:

ساختمان شماره 4 - طبقه همکف

تلفن:
32424127 -071 داخلی: 257و 209
مسئول واحد خدمات آموزش :

خانم نرگس هوشیار

دفتر اداره خدمات:

ساختمان شماره 2 - طبقه همکف

تلفن: 2424127-0711 داخلی: 227

تلفن مستقیم:
32427966-071
اعضای دفتر آموزش:
  • منصوره حبیبی: کارشناس
  • محمد هادی بشارتی: کارشناس 
  • فاطمه نحاس فرمانیه: کارشناس ارشد
  • مریم شریفی : کارشناس
دفتر آموزش: ساختمان شماره 2- طبقه همکف

تلفن: 32424127 -071 داخلی: 217 و 279          

تلفکس: 32424255 -071
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-3 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ