جدول 1- کد دروس ارائه شده و برنامه هفتگی آموزش داروسازی عمومی نیمسال اول 97-98 به تفکیک ورودی

ورودی واحد سراسری          ورودی واحد پردیس خودگردان
-91
9292
9393
9494
9595
96
97
 
 
برنامه هفتگی کلی تمام دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-98 در واحد سراسری (اکبر اباد)

برنامه هفتگی کلی تمام دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-98 در واحد پردیس (صدرا)


جدول 2- برنامه امتحانی میان ترم و پایان ترم دروس ارائه شده در نیمسال اول تحصیلی 97-98

واحد سراسری واحد پردیس خود گردان
امتحانات میان ترمامتحانات میان ترم
امتحانات پایان ترم
امتحانات پایان ترم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-8 13:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ