آيين نامه  اجرايي " پوشش مناسب و اخلاق حرفه اي " دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در محيط هاي آموزشي

مقدمه:

بي گمان در هر كشوري از جمله كشور عزيز ما، ايران، معيارهاي قانوني ، شرعي و عرفي ويژه اي وجود دارد و سازمان ها و دستگاه هاي متبوع براي پيشبرد اهداف خويش لازم است ضوابط و مقررات درون سازماني خاصي را تنظيم و به مرحله ي اجرا در آورند.

يكي از مواردي كه در همه كشورها، مورد عنايت ويژه و تابع مقررات خاصي است، نحوه ي پوشش دانش جويان در محيط هاي آموزشي است.

در جامعه ما كه قوانين آن، برگرفته از دين مبين اسلام و قرآن است و عرف و آداب ملي ، مذهبي ما نيز داراي پايه هاي مستحكمي است، پوشش ظاهري افراد به خصوص در محيط هاي آموزشي از ارزش و اهميت قابل توجهي برخوردار است و رعايت آن در محيط هاي آموزشي، از يك سو بيان گر احترام گذاشتن به قوانين و مقررات ملي ، مذهبي و ايجاد فضايي آرام و مناسب مي باشد  و از سويي نيز به ارايه تصويري مثبت از اخلاق حرفه اي منجر مي گردد.

بنابراين براي فراهم نمودن محيطي آرام و هماهنگ با آرمان هاي علمي و اعتقادي در دانشگاه، براساس آيين نامه ي وزارتي و صورت جلسه ي مصوب 7/6/87 هيأت رئيسه ي دانشگاه آيين نامه ي "پوشش مناسب" و "اخلاق حرفه اي" دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز به شرح ذيل لازم الاجرا مي باشد.


 

فصل اول: كليات

دانشجويان در تمامي محيط هاي آموزشي پژوهشي، فضاهاي دانشگاهي، (پرديس دانشگاه ها- دانشكده ها- سالن كنفرانس – كتابخانه- سلف سرويس- كافي شاپ- محيط هاي خوابگاهي ) مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها، و محيط هاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي، مكان هاي اردويي و كليه تجمعات دانشجويي و ابسته و غيروابسته به دانشگاه كه تحت عنوان دانشجو، شركت دارند، مشمول قوانين آيين نامه و شيوه نامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور مي گردند.


 

فصل دوم: پوشش مناسب

پوشش دانشجويان دختر و پسر ، هنگام ورود به دانشكده ها و ساير محيط هاي دانشگاهي ، دانشجويي  بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:

 1. لباس دانش جويان پسر بايد ساده و متعارف بوده و شامل : پيراهن و شلوار مرتب و مناسب باشد از پيراهن و شلوار تنگ و چسبان، كوتاه و در اندازه غير معمول نبايد استفاده شود. بلندي و سبك لباس بايد متناسب با فيزيك بدن باشد.
 2. دانشجويان پسر از پيراهن و شلوار با طرح ها و رنگ هاي غيرمتعارف و تند نبايد استفاده نمايند.
 3. لباس دانشجويان دختر شامل مانتو مناسب با بلندي تا زانو و شلوار مرتب و مناسب باشد. از مانتو و شلوار چسبان، كوتاه، و در اندازه غيرمعمول نبايد استفاده شود. بلندي و سبك لباس بايد متناسب با فيزيك بدن باشد.
 4. دانشجويان دختر از مانتو و شلوار با طرح ها و رنگ هاي غير متعارف و تند نبايد استفاده نمايند.
 5. دكمه هاي مانتو و پيراهن بايد متعارف و در تمام مدت حضور در محيط هاي آموزشي به طور كامل بسته باشد.
 6. از تي شرت ، لباس ورزشي و لباس هاي حاوي تصاوير و نوشته هاي نامناسب با عرف خودداري گردد. ( از تي شرت و لباس هاي ورزشي صرفاً در اماكن ورزشي استفاده شود.)
 7. دختران دانشجو، از مقنعه هاي بلند استفاده كنند بطوريكه حداقل شانه ها را پوشش دهد و حجاب اسلامي مناسب با ضوابط شرعي را رعايت نمايند. پوشاندن كامل مو مورد تاكيد است.
 8. پوشيدن جوراب الزامي بوده و از رنگ و طرح متناسب برخوردار باشد.
 9. كفش ها بايد، راحت، پنجه پهن، تميز و داراي رنگ ملايم و متعارف باشد. استفاده از صندل و كفشهاي پاشنه دار غير معمول مجاز نمي باشد.
 10. از به كار بردن زيور آلات مانند دست بند، گردن بند، النگو، انگشتري طلا ( به جز حلقه ي ازدواج) و عطرهاي تند و حساسيت زا بايد خودداري شود.
 11. ناخن ها بايد كوتاه، تميز، بدون لاك باشد. استفاده از ناخن هاي مصنوعي و ناخن بلند جايز نمي باشد.
 12. دانش جويان پسر نبايد موهاي خود را بلندتر از حد معمول نگاه دارند. ( استفاده از مدلهاي مو و ريش غيرمتعارف ممنوع مي باشد.)

فصل سوم: الزامات كلي دانشجويان

 1. استعمال انواع دخانيات در محيط هاي آموزشي و باليني اكيداً ممنوع است.
 2. در زمان حضور در كلاس هاي درس، سالن هاي كنفرانس و كتابخانه ها،‌تلفن هاي همراه بايد خاموش باشند و در مواقع ديگر نيز جز در موارد خيلي ضروري نبايد تلفن هاي همراه را روشن كرد.
 3. از جويدن آدامس در كلاس هاي درس ، سالن هاي كنفرانس و در حضور اساتيد بايد خودداري گردد.
 4. استفاده از هر نوع نماد فرق و گروه هاي مختلف ممنوع مي باشد.
 5. استفاده از هر نوع لوازم آرايش مجاز نمي باشد.
 6. به همراه داشتن كارت دانشجويي در كليه ساعات حضور در دانشكده الزامي مي باشد.
 7. رعايت ادب نفس و اخلاق حرفه اي به ويژه فروتني و برخورد مناسب با همكاران ضروري و ستودني است.

فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پي گيري موارد تخلف از آيين نامه

 1. نظارت بر رعايت اصول اين آيين نامه در دانشكده ها بر عهده رئيس و معاونت آموزشي دانشكده مربوطه مي باشد.
 2. به افرادي كه اخلاق حرفه اي ومواد اين آيين نامه را رعايت نكنند، تذكرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تكرار تخلف طبق دستورالعمل مصوب دانشگاه به مراجع ذي ربط معرفي خواهند شد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 14:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ