واحدهای دروس علوم پايه:

جمع واحدهای دروس علوم پایه: 75 واحد

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

فيزيك (1) نظري

120401

3

فيزيك (2) عملي

120402

1

شيمي عمومي (1) نظري

120403

3

شيمي عمومي (2) عملي

120404

1

شيمي عمومي (3) نظري

120405

3

شيمي عمومي (4) عملي

120406

1

رياضيات پايه

120407

3

شيمي تجزيه (1) نظري

120408

2

شيمي تجزيه (2) عملي

120409

2

شيمي آلي (1) نظري

120410

3

شيمي آلي (2) عملي

120411

1

شيمي آلي (3) نظري

120412

3

شيمي آلي (4) عملي

120413

1

بيوشيمي نظري

120414

5

بيوشيمي عملي

1- 120414

1

زيست شناسي نظري

120415

3

زيست شناسي عملي

1- 120415

1

تشريح ( عمومي )

120416

2

نور آناتومي

1-120416

2

فيزيولوژي (1) نظري

120417

4

فيزيولوژي (2) نظري

120418

4

ميكروب شناسي و ويروس شناسي نظري

120419

4

ميكروب شناسي و ويروس شناسي عملي

1-120419

1

انگل شناسي و قارچ شناسي نظري

120420

3

انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

1-120420

1

اصول خدمات بهداشتي

120421

2

آمار حياتي

120423

2

كمكهاي اوليه

120424

2

ايمني شناسي و سم شناسي نظري و عملي

120425

3

فيزيولوژي (1) عملي

2- 120417

5/0

فيزيولوژي (2) عملي

2- 120418

5/0

بافت شناسي

120440

2

تشريح و نور آناتومي

120439

2

جمعيت

261205

1

تنظيم خانواده

261206

1

 
محل ارائه: دانشکده داروسازی
                 دانشکده پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ