واحدهای دروس تخصصي دکترای حرفه ای داروسازي:

جمع دروس تخصصی: 110 واحد

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

گياهشناسي داروئي نظري

120426

2

گياهشناسي داروئي عملي

1- 120426

1

مقدمات داروسازي

120427

2

مديريت ، اقتصاد ، حسابداري

120428

2

داروشناسي (1) نظري

120429

3

داروشناسي (2) نظري

120430

3

داروشناسي (3) عملي

120431

1

مواد خوراكي

120432

1

فيزيكال فارماسي (1) نظري

120433

2

فيزيكال فارماسي (2)نظري

120434

2

اشكال داروئي (1) نظري

120435

3

اشكال داروئي (2) عملي

120436

1

اشكال داروئي (3) نظري

120437

3

اشكال داروئي (4) عملي

120438

1

كارآموزي داروخانه و نسخه پيچي (1)

120441

3

بيماريهاي عمومي

120442

2

درمان شناسي (1)

120443

3

درمان شناسي (2)

120444

3

اطلاعات داروئي (1)

120445

2

اطلاعات داروئي (2)

120446

2

روشهاي نوين تجزيه دستگاهي (1) نظري

120492

2

روشهاي نوين تجزيه دستگاهي (1) عملي

120493

1

روشهاي نوين تجزيه دستگاهي (2) نظري

120494

2

روشهاي نوين تجزيه دستگاهي (2) عملي

120495

1

كنترل فيزيكوشيميائي موادداروئي(1) نظري

120449

2

كنترل فيزيكوشيميائي موادداروئي(2) عملي

120450

2

شيمي داروئي (1) نظري

120451

3

شيمي داروئي (2) نظري

120452

2

شيمي داروئي (3) نظري

120453

4

فارماكوگنوزي (1) نظري

120454

2

فارماكوگنوزي (2) نظري

120455

3

فارماكوگنوزي (3) عملي

120456

2

داروسازي صنعتي (1) نظري

120457

3

داروسازي صنعتي (1) عملي

1- 120457

1

داروسازي صنعتي (2) نظري

120459

3

داروسازي صنعتي (2) عملي

1- 120459

1

كار آموزي صنعت (1)

120458

2

كار آموزي داروخانه و نسخه پيچي (2)

120460

2

كنترل ميكروبي مواد داروئي ( نظري )

120461

2

كنترل ميكروبي مواد داروئي ( عملي)

1- 120461

2

كنترل كيفيت

120462

2

بيوفارمسي و سنيتيك دارو

120463

3

بيوشيمي باليني نظري

120464

3

بيوشيمي باليني عملي

1-120464

1

زهر شناسي نظري

120465

2

زهر شناسي عملي

120467

2

رژيم درماني و تداخل غذا و دارو

120466

2

پايان نامه (1)

120481

2

پايان نامه (2)

120482

3

پايان نامه (3)

120483

3

زبان تخصصي

120422

3

 

محل ارائه: دانشکده داروسازی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ