آيين نامه  اجرايي " پوشش مناسب و اخلاق حرفه اي "

راهنمای تحصيلی و مقررات آموزشی 

فصل اول:شرايط ورود و نام نويسی: مراحل ثبت نام

فصل دوم:نظام آموزشی: دروس انتخابی

فصل سوم: واحدهای درسی و طول مدت تحصيل
فصل چهارم: حضور و غياب

فصل پنجم: حذف و اضافه

فصل ششم: ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو
فصل هفتم: مرخصی تحصيلی و انصراف ازتحصيل
فصل هشتم: انتقال و جابجایی
فصل نهم: دانشجويان ميهمان
فصل دهم: تغيير رشته

فصل يازدهم: پذيرش واحدهای درسی

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل ، فرآیند فراغات از تحصیل(جدید)

جهت دریافت فرم خروج از کشور جهت دانشجویان (آقایان)

  • مراجعه به آموزش و دریافت فرم خروج از کشور
  • مراجعه به پلیس + 10 و دریافت کد سخا
  • مراجعه به آدرس الکترونیکی WWW.Services.epolice.ir 
  • ارسال کلیه فرم ها به اداره کل آموزش

جهت دریافت فرم خروج از کشور جهت دانشجویان (خانم ها) مستقیما به اداره کل آموزش مراجعه نمایند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-6 15:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ