رییس کمیته: دکتر افشین محمدی بردبری


کمیته سلامت
اداری (رابط: آقای خالق شعبانی اصل)


کمیته طرح تکریم (رابط: خانم صدیقه زارع پور)

-
معرفی کمیته طرح تکریم
-
اعضا و رابطین کمیته
-
منشور اخلاقی دانشکده داروسازی شیراز
-
فرم های مورد نیاز
-
نظر سنجی از ارباب رجوع


کمیته آموزش ضمن خدمت
 (رابط: خانم مینا زارعی)


کمیته نظام آراستگی اداری (رابط: خانم نرگس هوشیار)

- معرفی نظام آراستگی و پرسش های متداول
-
فرم ارسال پیشنهاد به کمیته نظام آراستگی دانشکده داروسازی شیراز


کمیته نظام پیشنهادات (رابط: خانم اسماء نجیبی)

-
ارسال پیشنهاد به نظام ایده
-
نظام پیشنهادها و قوانین
-
اعضا کمیته
-
فرآیندها
-
فواید
-
فرم پیشنهادها

-
پیشنهادهای مصوب در دانشکده داروسازی شیراز
- طرح های اجرایی در دانشکده داروسازی شیراز


کمیته مستند سازی (رابط: خانم راضیه کشاورز)

-
فرآیندهای انجام کار در واحدهای دانشکده داروسازی شیراز


کمیته بررسی شکایات (رابط: خانم اسما نجیبی)

 - فرآیند رسیدگی به شکایات
-
فرم الکترونیکی ثبت شکایات
-
پمفلت رسیدگی به شکایات


کمیته فناوری اطلاعات (رابط: خانم مرضیه دادبین)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 8:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ