رییس کمیته: دکتر افشین محمدی بردبری


کمیته سلامت
اداری (رابط: آقای خالق شعبانی اصل)

ساختمان شماره 2 تلفن : 07132424127 داخلی 212


کمیته طرح تکریم (رابط: خانم صدیقه زارع پور)

ساختمان شماره 8 طبقه دوم تلفن : 07132424127 داخلی 294

- معرفی کمیته طرح تکریم
-
اعضا و رابطین کمیته
-
منشور اخلاقی دانشکده داروسازی شیراز
-
فرم های مورد نیاز
-
نظر سنجی از ارباب رجوع


کمیته آموزش ضمن خدمت
 (رابط: خانم مینا زارعی)

ساختمان شماره 8 تلفن : 07132424127 داخلی 297


کمیته نظام آراستگی اداری (رابط: خانم نرگس هوشیار)

ساختمان شماره 2 تلفن : 07132424127 داخلی 227


-معرفی نظام آراستگی و پرسش های متداول
-
فرم ارسال پیشنهاد به کمیته نظام آراستگی دانشکده داروسازی شیراز


کمیته نظام پیشنهادات (رابط: خانم اسماء نجیبی)

ساختمان پژوهش طبقه دوم آزمایشگاه سم شناسی تلفن : 07132424127 داخلی 238


-
ارسال پیشنهاد به نظام ایده
-
نظام پیشنهادها و قوانین
-
اعضا کمیته
-
فرآیندها
-
فواید
-
فرم پیشنهادها

-
پیشنهادهای مصوب در دانشکده داروسازی شیراز
- طرح های اجرایی در دانشکده داروسازی شیراز


کمیته مستند سازی (رابط: خانم راضیه کشاورز)

- فرآیندهای انجام کار در واحدهای دانشکده داروسازی شیراز

ساختمان کتابخانه تلفن : 07132424127 داخلی 261

 


کمیته رسیدگی به شکایات (رابط: خانم فاطمه اصغرنژاد)

ساختمان ریاست،طبقه اول، اتاق شماره 604 تلفن 07132424127 داخلی 201

-فرآیند رسیدگی به شکایات
-
فرم الکترونیکی ثبت شکایات
-
پمفلت رسیدگی به شکایات


کمیته فناوری اطلاعات (رابط: خانم مرضیه دادبین)

ساختمان شماره 3 تلفن : 07132424127 داخلی207
کمیته مدیریت سبز ( رابط :آقای بهروز منوچهری )

بین ساختمان یک و دو اتاق 102 دفتر فنی دانشکده تلفن:
07132424127 داخلی220تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ