متصدی امور دفتری: جمشید خلیلی زاده

دفتر دبیرخانه: ساختمان ریاست - طبقه اول - دفتر دبیرخانه

تلفن: 2424127 -0711   داخلی: 228
 

 نامه رسان: سید جلیل حسینی

محل فعالیت: ساختمان شماره 1-اتاق نقیه

تلفن: 2424127 -711  داخلی: 266

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ