ناظر و مسئول فني : بهروز منوچهری

مدرك تحصیلی :ليسانس برق قدرت

دفتر: بین ساختمان شماره 1 و ساختمان شماره 2

تلفن: 2424127 -0711 داخلی: 210 و 220

فرآیندها


 

پرسنل فني مستقر در مركز

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان شغلي

1

 مسعود شريفي

برق كار صنعتي و مكانسينز

2

مسعود نامجو

تكنسين تاسيسات و مكانيك

3

سليمان احمدي

 تكنسين برق و مكانيك

4

محمدرضا پرويزنيا

تكنسين تاسيسات و برق

5

مجتبی شجاعی نیا

تكنسين تاسيسات

6

رضا رضا زاده

 تكنسين تاسيسات وعمراني

7

سيد محمد حسين حسيني

تكنسين تاسيسات و برق

8

مهدی فرمانی

تكنسين تاسيسات و برق


وظایف بخش فنی:

1.نظارت و پيگيري امور فني و تاسيساتي و عمراني مركز
2.پيگيري و رفع نواقص فني مربوط به بخش هاي دانشكده و مركز رشد و رفرانس غذا و دارو
3.پيگيري و رفع نيازهاي مربوط به  اقلام فني واجراء كارها جهت تمامي بخشها
4.نظارت وانجام كارهاي مربوط به مخابرات
5.نظارت بر سيستم سرمايش و گرمايش
6.نگهداري و تعميرات ژنراتور و كليه تابلوهاي اصلي و فرعي وچاههاي ارت
7.پيگيري امور گاز و رفع نواقص
8.پيگيري امور مربوط به اطفاء حريق و تجهيزات آتش نشاني
9.تعمييرات و نگهداري از دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاه
10.نظارت بر سيستم آبرساني و لوله كشي و اجرايي تعمييرات مربوطه
11. مجموعه كارهاي برقي مركز
12.رفع عيب جزئي آسانسور و نظارت بر شركت پشتباني  آسانسور
13.بازديد از اگزوز فن هاي آزمايشگاه و ساختمانها تعميير آنها
14.بازديد از هواسازها ونگهداري و سرويس فصلي
15.نگهداري و تعمييرات سيستم روشنايي((ساختماني و خياباني)) دانشكده
16.نگهداري و كنترل تمام وقت دستگاه ابزوربشن و چيلرو برج خنك كننده و سختي گيرها
17.مجموعه كارهاي اصلاح و الگويي مصرف
18.پيگري مسائل مربوط از طريق مديريت فني دانشگاه
19.نظارت و كنترل سوخت موتورخانه ها و دستگاههاي برقي
 

بخشي از كارهاي عمراني و اجرايي دانشكده
1.برقراري سيستم گازرساني به دانشكده ورشد و رفرانس و لوله كشي موتورخانه ها 
2.احداث ساختمان زباله
3.احداث اتاق گاز
4. اجرايي ساختمان راديو فارمسي
5.احداث الاچيق و باغچه گياهان دارويي
6.راه اندازي  مخزن ذخيره آبرساني به همراه بوستر پمپ اتوماتيك
7.زنراتور و بانك خازن مركزي و بازسازي برق دانشكده
8.احداث  سايبان چيلر و سايبان كمپرستور و پوشاندن اپنينگ مركز رشد
9.دوگانه سوز كردن تمامي مشعل هاي دانشكده و رشد و رفرانس
10.تعويض تمامي پروژكتور(( كم مصرف بخايي پروژكتور هاي قديمي و پرمصرف))
11.برق كاري و لوله كشي و كاشي كاري ساختمان پژوهش آزمايشگاه فارماگنوزي
12.تعويض لوله كشي ساختمان آموزش و اساتيد
13. تعمييرات كلي كلاسهاي درسي
14.بازسازي آزمايشگاه ها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-17 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ