مسئول تلفنخانه: فاطمه اصغرنژاد ، طیبه مقصودی

اتاق تلفنخانه: ساختمان پژوهش - طبقه همکف

تلفن: 32424127 -071  داخلی: 201 و 9

تلفن های تماس با تلفنخانه: 32424127 و 32425305 و 32425374 -071

فعالیت های دیگر: تایپ نامه ها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ