رئیس حسابداری دانشکده :  علیرضا ترابی

                     دفتر: ساختمان شماره 6 - طبقه اول

                     تلفن: 32424127 -071  داخلی: 205

                    تلفن مستقیم: 32426121 -071   

 

کارشناسان:  شیما جوکار  (کارشناس حسابداری)

                     زینب سعادت (کارشناس حسابداری)
                 
                    
دفتر: ساختمان شماره 6 - طبقه اول

                    تلفن: 32424127 -071  داخلی: 221 

 
امین اموال: مهرداد گودرزی 

                   تلفن: 32424127 -071  داخلی: 249   

                   دفتر: ساختمان شماره 6 - طبقه اول

رئیس امور مالی داروخانه های آموزشی: هادی صف شکن

             دفتر: بیمارستان نمازی - داروخانه های آموزشی

             تلفن مستقیم: 36474901-071  

 

کارشناسان: محمد کبیری (کارشناس حسابداری)

             لیلا باقری (کارشناس حسابداری)

             دفتر: بیمارستان نمازی - داروخانه های آموزشی

             تلفن مستقیم: 36474902-071  


کارپرداز داروخانه ها
: مجید کریم زاده

            دفتر: بیمارستان نمازی - داروخانه های آموزشی

            تلفن مستقیم: 36474902-071  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-14 13:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ