رئیس حسابداری دانشکده :  علیرضا ترابی

                     دفتر: ساختمان شماره 6 - طبقه اول

                     تلفن: 32424127 -071  داخلی: 205

                    تلفن مستقیم: 32426121 -071   

 

کارشناسان:  زینب سعادت (کارشناس حسابداری)
                 
                   
دفتر: ساختمان شماره 6 - طبقه اول

                   تلفن: 32424127 -071  داخلی: 221 

 
امین اموال: مهرداد گودرزی 

                   تلفن: 32424127 -071  داخلی: 249   

                   دفتر: ساختمان شماره 6 - طبقه اول

رئیس امور مالی داروخانه های آموزشی: هادی صف شکن

             دفتر: بیمارستان نمازی - داروخانه های آموزشی

             تلفن مستقیم: 36474901-071  

 

کارشناسان: محمد کبیری (کارشناس حسابداری)

             لیلا باقری (کارشناس حسابداری)

             دفتر: بیمارستان نمازی - داروخانه های آموزشی

             تلفن مستقیم: 36474902-071  


کارپرداز داروخانه ها
: مجید کریم زاده

            دفتر: بیمارستان نمازی - داروخانه های آموزشی

            تلفن مستقیم: 36474902-071  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-23 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ