معاونت پژوهشی: دکتر علی دهشهری

دفتر اداری: ساختمان شماره 8- طبقه دوم

کارشناس امور پژوهشی:
سمیه زارعی

تلفن: 32424127-071  داخلی: 299

دکتر علی دهشهری
دفتر : ساختمان شماره 4 - طبقه اول

تلفن: 32424127 -071 داخلی: 251
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 14:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ