مراحل تصویب طرح های پایان نامه ای در سیستم پژوهشیار

  • ورود عنوان طرح توسط استاد راهنما (مجری طرح ) به سیستم پژوهشیار
  • تائید عنوان طرح توسط معاونت پژوهشی دانشکده
  • تکمیل طرح توسط مجری
  • تصویب طرح در شورای گروه مربوطه
  • ثبت صورتجلسه گروه در سیستم پژوهشیار توسط مدیر گروه و ارسال صورتجلسه به معاونت پژوهشی
  • ارسال طرح به حداقل 2 داور جهت داوری در سیستم پژوهشیار توسط مدیر گروه
  • ارسال نظرات داوران به مجری طرح جهت پاسخگویی مجری به داور ( ارسال توسط مدیر گروه)
  • ارسال جواب مجری طرح به داور توسط مدیر گروه
  • پرینت طرح مورد نظر به همراه نظریه 2 داور توسط مجری طرح و ارسال به شورای پژوهشی دانشکده
  • ارسال طرح توسط معاون پژوهشی  دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پژوهشیار

قابل توجه مجریان و مدیران محترم گروه ها : نقص هر کدام از مراحل فوق الذکر در سیستم پژوهشیار داری نقص باشد ارسال طرح به دانشگاه را غیر ممکن خواهد نمود.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ