روش ارزشيابی پايان نامه :

 

الف) نمره پايان نامه متشکل از موارد زير می باشد:

 

ا- نحوه کار عملی پايان نامه                                 10نمره

 

2- نحوه نگارش پايان نامه                                   5/4 نمره

 

3- نحوه ارائه پايان نامه در جلسه دفاع                  5/4نمره

 

4- ارائه مقاله منتج از پايان نامه                           5/0 نمره

5-چاپ و یا پذیرش مقاله                                    5/0 نمره

 

 

الف) به پايان نامه هايی نمره 20 تعلق می گيرد که حاصل پايان نامه به صورت يک مقاله پذیرش شده و یا چاپ شده در يکی از مجلات معتبر داخلی يا خارجی ارائه گرديده باشد.

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ