مراحل اخذ پايان نامه و قوانين مربوطه :

  1. دانشجويانی که 140 واحد درسی را گذرانده اند يا در پايان ترمی که مشغول به تحصيل هستند 140 واحد را خواهند گذراند می توانند جهت اخذ پايان نامه اقدام نمايند.
  2. موضوع پايان نامه برای هر دانشجو توسط يکی از اساتيد دانشکده داروسازی ارائه می گردد. موضوع پايان نامه ها می تواند به صورت مشترک بين اساتيد دانشکده و يا اساتيد دانشکده با ساير دانشکده ها  ارائه گردد.
  3. دانشجو بايد پس از اطمينان از انتخاب موضوع پايان نامه، فرم مخصوص ثبت پايان نامه که در معاونت آموزشی و يا پژوهشی ويا بر روی سايت دانشکده داروسازی موجود است را با راهنمايی اساتيد راهنما تکميل نمايد و موارد آموزشی مندرج در فرم را به تآييد معاونت آموزشی برساند. 
  4. پس از تکميل فرم پايان نامه بايستی موضوع پايان نامه در گروه مربوطه مصوب گردد.
  5. پس از تصویب موضوع پروپوزال در گروه، پروپوزال در سیستم پژوهشیار ثبت گردیده و پس از انجام داوری جهت تایید در گروه مربوطه مطرح می گردد.
  6. صورت جلسه تایید پروپوزال در گروه به انضمام تایید آموزشی دانشجو ، جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده ارائه می گردد.
  7.  جهت انجام پروسه بالا 2 ماه زمان در نظر گرفته شده است که از کل زمان پايان نامه(حداقل يک سال) کسر خواهد شد.

مصوبه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی مصوب دیماه 93
دانشجو موظف است در کارگاه های آموزشی مراحل تصویب پایان نامه  و چگونگی دفاع از پایان نامه قبل از تصویب پایان نامه در شورای پژوهشی دانشکده شرکت نماید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ