اولويت های پژوهشی دانشکده داروسازی در سال 1395:

1- ساخت و توليد داروها از طريق بيوتکنولوژی
2- روشهای دارورسانی نوين برای داروهای قوی تر با اهداف درمانی ويژه
3- سنتز مولکولهای دارويی جديد
4- مطالعات فارماکولوژی و توکسيکولوژی داروهای جديد
5- توليد فرآورده های گياهی و کشت گياهان دارويی
6- تحقيقات PMQC روی فرآورده های گياهی
7- تهيه فرمولاسيون های دارويی مناسب و اصلاح فرمولاسيون های موجود و ارائه فرمولاسيون های جديد
8- داروسازی جامعه نگر و مشکلات دارو ودرمان – TDM
9- کنترل مواد اوليه و فرآورده های دارويی – غذايی – بهداشتی
10- تحقيق در زمينه طب و داروسازی سنتی
11- سنتز داروهای جديد و مواد اوليه در مقیاس صنعتی
12- مطالعات سم شناسی روی محصولات غذايی و محيط زيست
13- نانو تکنولوژی و کاربرد آن در دارورسانی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ