آرشیو جلسات دفاع برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی شیراز

تعداد: 153  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی آقای آزاد وثوق
   
    1396-7-24
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی آقای میلاد فقیه
   
    1396-7-23
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی خانم مژده دانشمند
   
    1396-7-22
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی آقای بهنام اسدی
   
    1396-7-22
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی خانم الهه جمشیدی
   
    1396-7-18
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی آقای عمار محمدی
   
    1396-7-16
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی خانم زهرا السادات حسینی رضایی
   
    1396-7-5
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی خانم زهرا شریفی زیارتی
   
    1396-7-5
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط انشجوی داروسازی عمومی آقای فرید دباغیان
   
    1396-6-28
    ادامه ...

برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجوی داروسازی عمومی آقای امید مرادی
   
    1396-6-27
    ادامه ...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-3 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ