ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
دکترمحمد هادی ایمانیه
 

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
دکتر کوروش عزیزی
مدیرفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
دکتر مصطفی رضایی
قائم مقام فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
دکتر محمد رضا سمائی

 
ریاست دانشکده داروسازی:
دکتر سلیمان محمدی سامانی
 

معاون فرهنگی دانشکده داروسازی:
دکتر مرضیه راشد نیا
 
مسئول تربیت بدنی دانشکده داروسازی:
دکتر حسین صادق پور

کارشناس فرهنگی:
مجید نوذری
کارشناس فرهنگی:
صدیقه زارع پور
رابط ورزشی آقایان:
بهبود شادمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-27 19:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ