صندوق قرض الحسنه دانشکده

قابل توجه اعضا محترم صندوق قرض الحسنه دانشکده داروسازی
پیوست کپی آخرین فیش حقوقی به هنگام ارسال برگ درخواست وام قرض الحسنه به دفتر صندوق الزامی می باشد.

دکتر سلیمان محمدی سامانی
رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه دانشکده داروسازی
مهرماه 1396


فراخوان شماره 2 (اردیبهشت 95)

فراخوان شماره 1 (فروردین 95)

صورت جلسه 23 فروردین ماه اعضای صندوق دانشکده

فرم تعهد و ضمانت دریافت وام صندوق

فرم درخواست وام 

فرم عضویت در صندوق دانشکده

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور رفع نیازهای فردی کارکنان و اعضای هیئت علمی شاغل در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل گردیده است. 

نام صندوق: صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که اختصاراصندوق نامیده می شود.
 
هیئت مدیره هیئت مدیره صندوق شامل 5 نفر عضو اصلی و یک نفر بعنوان بازرس خواهد بود که برای مدت دوسال انتخاب خواهند شد.
اعضاء همچنین یک نفر را بعنوان عضوعلی البدل هیئت علمی و یک نفر عضو علی البدل پرسنل انتخاب خواهند کرد. 

تبصره 1: ترکیب هیئت مدیره شامل دو نفر عضو هیئت علمی و سه نفر پرسنل غیر هیئت علمی می باشد. بازرس می تواند هیئت علمی یا پرسنل غیر هیئت علمی باشد. 
تبصره 2: پس از انتخاب هیئت مدیره، با رای اعضاء یک نفر به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می شود و نفر دوم حائز اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس می باشد. 

شرایط عضویت 
تکمیل فرم های درخواست و تعهدات و پرداخت سپرده اولیه و حق عضویت ماهیانه 
پرسنل غیر هیئت علمی: سپرده اولیه حداقل 2 میلیون ریال و حق عضویت ماهیانه حداقل دویست هزار ریال 
پرسنل هیئت علمی: سپرده اولیه حداقل 10 میلیون ریال و حق عضویت ماهیانه حداقل یک میلیون ریال

ضوابط پرداخت وام
1- شرایط متقاضی 
متقاضی باید عضو صندوق باشد و حداقل سه ماه از عضویت وی در صندوق گذشته باشد. متقاضی به منظور دریافت وام باید فرم های مربوطه را تکمیل نماید. متقاضی بایستی بدهی قبلی خود به صندوق را تصفیه کرده باشد و یک سال از تاریخ تصفیه بدهی ایشان گذشته باشد.

 2- مدت بازپرداخت وام 
مدت بازپرداخت وام به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. 

        1- کوتاه مدت: حداکثر مدت بازپرداخت این نوع وام 8 ماه تعیین می شود. کارمزد این نوع وام 4 درصد می باشد. 

        2- بلند مدت: حداکثر مدت بازپرداخت این نوع وام 16 ماه تعیین می شود. کارمزد این نوع وام 6 درصد می باشد. 

           تبصره1: تشخیص موارد استثناء درمورد زمان بازپرداخت، دراختیار هیأت مدیره است.
           تبصره2: بازپرداخت وام با توجه به مدت تعیین شده، با اقساط مساوی انجام خواهد شد.
 
         3- کارمزد وام بصورت یکجا و در زمان پرداخت وام، از مبلغ وام کسر و به حساب صندوق واریز می گردد.
 
3- سقف پرداخت وام 
میزان سقف پرداخت وام در هر زمان معادل حداکثر 5 برابر ذخیره پس انداز عضو در صندوق در زمان درخواست وام می باشد.

           تبصره 1: میزان وام بایستی به نحوی باشد که اقساط ماهیانه آن از 40 درصد مبلغ خالص دریافتی حقوق و مزایای فرد کمتر باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
1083
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal